کارگاه کددار دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات پرستاری با تمرکز بر سطوح مراقبتی پرستاری

انتشار محتوا: ۲ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۵:۵۷ قبل از ظهر
کارگاه کددار دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات پرستاری با تمرکز بر سطوح مراقبتی پرستاری در بهمن ماه 1402 برگزار شد.

به همت اداره پرستاری دانشگاه؛ کارگاه کددار دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات پرستاری با تمرکز بر سطوح مراقبتی پرستاری  با تدریس سرکار خانم نجفی رئیس اداره پرستاری و عضو محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری ویژه مدیران پرستاری شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

این کارگاه روز یکشنبه مورخ 1402/11/01 در محل سالن زکریا واقع در سازمان مرکزی دانشگاه با بحث و گفت و گو در خصوص دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات پرستاری و سطح بندی بیماران برگزار شد.

عکس2
عکس 3
عکس 4
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس