برگزاری دوره پرسپتورشیپ

برگزاری دوره دوم پرسپتورشیپ در سال 1402 به همت اداره پرستاری دانشگاه

انتشار محتوا: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۴:۱۵ قبل از ظهر
سمانه نجفی رئیس اداره پرستاری دانشگاه، از برگزاری دوره دوم پرسپتورشیپ برای پرسنل جدیدالورود به بالین به مدت یک هفته در بهمن ماه سال 1402در دانشگاه علوم پزشکی گناباد خبر داد.

به همت اداره پرستاری دانشگاه، دوره پرسپتورشیپ برای پرسنل جدیدالورود به بالین در بهمن ماه 1402 به مدت یک هفته در محل سالن زکریا واقع در سازمان مرکزی دانشگاه و مرکز مهارت های بالینی (پراتیک) دانشگاه با مباحث فرآیند پرستاری، آموزش به بیمار، مراقبت موردی،  مهارت های ارتباطی، کنترل عفونت، ایمنی بیمار، محاسبات دارویی، آشنایی با اعتباربخشی و اهمیت آن، گزارش نویسی، مهارت های بالینی، هموویژیلانس، احیای قلبی ریوی  و اصول کلی مدیریت خطر و بلایا برگزار شد. این دوره با برگزاری آزمون نهایی به  پایان رسید.

عکس1
عکس2
عکس 3
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس