به همت اداره پرستاری دانشگاه؛

کارگاه مفاهیم پایه در تهویه مکانیکی برگزار شد.

انتشار محتوا: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۳:۱۹ بعد از ظهر
کارگاه مفاهیم پایه در تهویه مکانیکی ویژه گروه پرستاری شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

به همت اداره پرستاری دانشگاه؛ کارگاه مفاهیم پایه در تهویه مکانیکی ویژه گروه پرستاری شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

این کارگاه، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ در محل سالن ابن سینا واقع در پردیس دانشگاه با مباحث مروری برآناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس، بیماری های محدود کننده و انسدادی ریه، تعریف، تنظیم و پایش پارامترها در ونتیلاتور و بررسی مدهای پایه در تهویه مکانیکی برگزار شد.

 مدرس این کارگاه، جناب آقای دکتر الیاس حسین زاده عضو محترم هیات علمی دانشکده پرستاری و جناب آقای رضا حسن نیا، سرپرستار بخش مراقبت های ویژه و کارشناس ارشد پرستاری بودند.

عکس2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس