رسالت و چشم انداز

ایجاد شده در ۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۲:۰۰ قبل از ظهر

رسالت:
ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای سلامت جامعه و تأمین خدمات بالینی مطلوب با استفاده از سرمایه های انسانی توانمند، متعهد و تکنولوژی روز، مبتنی بر ارزشهای اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به نیازهای جامعه در کشور
چشم انداز:
ما برآنیم:
به کسب جایگاه برتر در سطح ملی ارتقای حرفه ی  پرستاری در حیطه های آموزش، پژوهش، مدیریت پرستاری و خدمات بالینی متکی بر اخلاق حرفه ای تا سال 1406 برسیم.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس